image image image image image image
Do vnútorného prostredia Kompaktné chladiče vody do vnútorného prostredia. Vzduch z chladiča ohrieva okolité prostredie. Preto, ak je chladič umiestnený v malej a nízkej miestnosti, treba ho vzduchovodom odvádzať von.    
Do vonkajšieho prostredia Chladiče JN-xx sú kompaktné do vonkajšieho prostredia. V zime treba vodu vypúšťať, alebo použiť nemrznúcu zmes. V ohni pozinkovaný rám, zinkované plechy prášková farba do vonkajšieho prostredia, alebo nerez prevedenie.    
Delené systémy Chladiče ako delené systémy s oddeleným kondenzátorom, kde chladič vody je umiestnený vo vnútri a kondenzátor vonku. Všetko teplo sa odvádza do vonkajšieho prostredia.    
Pre zdravotníctvo Chladiče sú kompaktné do vonkajšieho prostredia. V zime treba vodu vypúšťať, alebo použiť nemrznúcu zmes. V ohni pozinkovaný rám, zinkované plechy prášková farba do vonkajšieho prostredia, alebo nerez prevedenie.  

Špeciálne aplikácie Chladiče sú kompaktné do vonkajšieho prostredia. V zime treba vodu vypúšťať, alebo použiť nemrznúcu zmes. V ohni pozinkovaný rám, zinkované plechy prášková farba do vonkajšieho prostredia, alebo nerez prevedenie.


Príslušenstvo Chladiče sú kompaktné do vonkajšieho prostredia. V zime treba vodu vypúšťať, alebo použiť nemrznúcu zmes. V ohni pozinkovaný rám, zinkované plechy prášková farba do vonkajšieho prostredia, alebo nerez prevedenie.
Do vnútorného prostredia

Do vnútorného prostredia

Chladiče do vnútorného prostrediaKompaktné chladiče vody do vnútorného prostredia. Vzduch z chladiča ohrieva okolité prostredie. Preto, ak je chladič umiestnený v malej a nízkej miestnosti, treba ho vzduchovodom odvádzať von.