Tepelné čerpadlá zem - voda

Tepelné čerpadlá systém zem – voda, využívajú teplo zeme. My ponúkame tepelné čerpadlá, ktoré odoberajú teplo zeme z hĺbky cca 1,5m. Čím hlbšie, tým lepšie. Táto zem má teplotu v novembri cca 13°C a vo februári cca 6°C. V teréne sú zakopané trubky, tzv. horizontálny kolektor. Týmito trubkami preteká nemrznúca zmes v uzavretom okruhu. Poháňaná je obehovým čerpadlom umiestneným v tepelnom čerpadle. Nemrznúca zmes sa prechodom cez kolektor zohrieva. Horizontálne kolektory sú tvorené trubkami z polyetylénu, v ktorých obieha nemrznúca zmes. Sú umiestnené v pozemku okolo domu. Majú niekoľko vetiev, ktoré sú spojené v 2 zberačoch umiestnených v šachtách.

Kolektor sa jednoduchšie a lacnejšie položí pri zakladaní novej stavby súčasne so základmi. Pri dimenzovaní sa vychádza z údaja 40 m2 na 1kW tepelného výkonu pre ílovitú pôdu a 70 m2 na 1kW tepelného výkonu pre piesčitú pôdu.

 

Výhody:

Nevýhody:

Netreba žiadne povolenia.

Potreba mať zemný kolektor. Do jestvujúcej stavby to môže byť príliš nákladné.
Účinnosť nie je závislá od počasia. Treba mať dostatočne veľký pozemok na kolektor.
Nižšia cena samotného tepelného čerpadla. Účinnosť počas sezóny klesá, lebo zem sa ochladzuje.
Nižšia účinnosť ako TČ voda-voda.

POŽIADAVKY :

1. Dostatočná veľkosť pozemku na urobenie zemného kolektora - vidˇ technické parametre konkrétneho tepelného čerpadla.