There are no translations available.

Prietokový chladič JS-40

Chladič JS-40 - prietokový chladič, vzduchom chladený

Chladič JS-40 je kompaktný chladič do vnútorného prostredia. Obsahuje chladiaci okruh s prísluąnými ochranami, jeden polohermetický kompresor, vzduchom chladený kondenzátor s ventilátormi, reguláciu, doskový alebo kotlový výparník, čerpadlo s bypasom, elektrorozvodnicu, digitálny regulátor s ukazovate?om výstupnej teploty, zobrazovanie poruchy. Chladič ohrieva okolitý vzduch, v niľąích priestoroch je nutné ohriaty vzduch výtlačným vzduchovodom odvádza? von. V zimných mesiacoch, môľe chladič priestor vykurova?. Ak sa na pracovnom mieste chladiča klimatizuje priestor, tak v letných mesiacoch odporúčame nasáva? vzduch sacím vzduchovodom zvonka.

 

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie: 3+N+PE~50Hz 400/230V TN-S
Max. prúd: 37 A
Príkon: 12,8 kW
Rozbehový prúd: 78 A
Chladivo: R 407C
Množstvo chladiva: 9,8 kg
Prietok vzduchu: 14 000 m3/h

 

Chladiaci výkon: