image image
Zdroje studenej vody obsahujú uzavretý chladiaci okruh, reguláciu, zásobník vody, čerpadlo s bypassom, ovládanie, signalizáciu porúch, ochrany. Typ J-xx, vzduchom chladený obsahuje štandardne axiálne ventilátory. Typ JV-xx, vodou chladený obsahuje doskový kondenzátor s reguláciou.    
Prietokové chladiče Ide o delený systém s oddeleným kondenzátorom.Chladič vody je umiestnený vo vnútri a kondenzátor vonku, prípadne mimo miestnosti, kde sa nachádza chladič . Všetko teplo sa odvádza do vonkajšieho prostredia. Pri inštalácii chladiča je nutná chladiarenská montáž - max. vzdialenosť medzi chladičom a kondenzátorom 10m. Chladič obsahuje chladiaci  okruh s príslušnými ochranami, kompresor, vzduchom chladený kondenzátor s ventilátorom, reguláciu, doskový alebo kotlový výparník, elektrorozvodnicu, digitálny regulátor teploty, zobrazovanie poruchy. Zákazník musí zabezpečiť dostatotočný  prietok vody.
Chladiče kvapalín Delené systémy

Zdroje studenej vody

Zdroje studenej vodyobsahujú uzavretý chladiaci okruh, reguláciu, zásobník vody, čerpadlo s bypassom, ovládanie, signalizáciu porúch, ochrany. Typ J-xx, vzduchom chladený obsahuje štandardne axiálne ventilátory. Typ JV-xx, vodou chladený obsahuje doskový kondenzátor s reguláciou.

 

 

Prietokové chladiče

Delené systémy - prietokové chladičeIde o delený systém s oddeleným kondenzátorom.Chladič vody je umiestnený vo vnútri a kondenzátor vonku, prípadne mimo miestnosti, kde sa nachádza chladič . Všetko teplo sa odvádza do vonkajšieho prostredia. Pri inštalácii chladiča je nutná chladiarenská montáž - max. vzdialenosť medzi chladičom a kondenzátorom 10m. Chladič obsahuje chladiaci  okruh s príslušnými ochranami, kompresor, vzduchom chladený kondenzátor s ventilátorom, reguláciu, doskový alebo kotlový výparník, elektrorozvodnicu, digitálny regulátor teploty, zobrazovanie poruchy. Zákazník musí zabezpečiť dostatotočný  prietok vody.