Zdroje studenej vody

Podrobný popis konkrétneho produktu získate kliknutím na názov produktu v stĺpci TYP

Vzduchom chladené
Typ
Chladiaci výkon pri t ok. = 24°C
Prietok chladenej vody (l/min)
7°C/kW
13°C/kW
20°C/kW
J-400 0,3 0,4 0,5 4
J-1000 0,9 1,1 1,3 25
J-4 3,4 4 5,2 50
J-6 4,7 6,3 6,8 50
J-10 8,8 9,8 11,6 50
J-15 11,6 14,8 16,5 50
J-20 18,2 19,8 21,6 70
J-30 22 27,5 34,2 120
J-40 34,5 38,2 44,5 120
J-50 45,2 49,4 54,1 190
J-60 55 60 67 200
J-90 82
93
107 200
J-120 95
118 132 200

* prietok chladenej vody pri tlaku 2bar


Vodou chladené
Typ
Chladiaci výkon pri t ok. = 24°C
Prietok chladenej vody (l/min)
7°C/kW
13°C/kW
20°C/kW
3,4
4
5,2
50
4,7
6,3
6,8
50
8,8
9,8
11,6
50
11,6
14,8
16,5
50
18,2
19,8
21,6
70
22
27,5
34,2
120
34,5
38,2
44,5
120
45,2
49,4
54,1
190
55
60
67
300

* prietok chladenej vody pri tlaku 2bar