image image image image
Pre gumárenský priemysel Zariadenia  na dodávku studenej technologickej vody pre  ponorné chladičky gumených pásov z extrúdera. Studenú vodu dodávajú čerpadlá zo zásobnej zbernej nádrže. Oteplená voda od gumených pásov samospádom steká do zbernej nádrže, do časti teplej vody. Odtiaľ sa voda čerpá do chladiaceho okruhu, aby sa ochladená vrátila do zásobnej nádrže, do časti studenej vody.  Chladenie je zabezpečené buď  fabrickou vodou, alebo kompresorovým chladičom  vody, alebo kombináciou oboch. Teplotu chladiacej vody ukazuje regulátor na riadiacom paneli. Na riadiacom paneli sú zobrazené poruchy i prevádzkové stavy, možnosť ovládania čerpadiel a prístup k nastavovaniu parametrov.
Výrobník ľadovej vody Zariadenie je určené na priemyselné chladenie pitnej vody na teplotu blížiacu sa k 0°C. Môže byť prietokové, alebo so zásobníkom ľadovej vody. Sníma a indikuje  výstupnú teplotu ľadovej  vody. Ide o kompresorové chladenie so vzduchom chladeným kondenzátorom. Je vhodné pre mliekárenský priemysel. Nachádza uplatnenie aj v pekárenskom priemysle na prietokové chladenie pitnej vody do cesta.  
Chladiče oleja Chladič oleja je určený na chladenie oleja a chladiacich emulzií pre obrábacie stroje. Chladí pomocou fabrickej studenej vody. Funguje ako prietokový chladič oleja, ktorý reguluje  teplotu oleja na výsupe.Na vstupe vody je namontovaný termostaticky ventil, ktorý púšťa len toľko vody, aby nedošlo k podchladeniu oleja.  Vo vnútri valca výmenníka je vložený samotný výmenník z vlnovcovej nerezovej hadice. Robustný chladič má výhodu, že dokáže  uchladiť  aj olej  silne znečistený mechanickými  časťami  - šponami.
Pre fermentáciu muštov Je to chladiaca zostava používaná pri progresívnej technológii výroby kvalitného vína. Jej hlavnou úlohou je dostať pod kontrolu teplotu muštu vo fáze kvasenia. Chladiaca a rekuperačná  jednotka  umožňuje reguláciu teploty muštu podľa požiadaviek technológa. Zrecie tanky sú vybavené chladiacimi doskami ,alebo duplikátormi , ktorými prúdi chladiaca voda a sondami na meranie teploty muštu. Výrobu chladiacej vody zabezpečuje chladič vody. Odpadové teplo (rekuperácia) generované chladiacou jednotkou je možné využiť na kúrenie, alebo na ohrev muštu,čo sa využíva na odštartovanie procesu kvasenia u červených odrôd. Počas mimofermentačného obdobia  je možné chladiaci potenciál zariadenia využiť na dochladzovanie skladovaného vína a na klimatizáciu skladových priestorov vodnými konvektormi.
Chladiče kvapalín Špeciálne aplikácie

Pre fermentáciu muštov

Špecialne aplikácie - Pre fermentáciu muštovJe to chladiaca zostava používaná pri progresívnej technológii výroby kvalitného vína. Jej hlavnou úlohou je dostať pod kontrolu teplotu muštu vo fáze kvasenia. Chladiaca a rekuperačná  jednotka  umožňuje reguláciu teploty muštu podľa požiadaviek technológa. Zrecie tanky sú vybavené chladiacimi doskami ,alebo duplikátormi , ktorými prúdi chladiaca voda a sondami na meranie teploty muštu. Výrobu chladiacej vody zabezpečuje chladič vody. Odpadové teplo (rekuperácia) generované chladiacou jednotkou je možné využiť na kúrenie, alebo na ohrev muštu,čo sa využíva na odštartovanie procesu kvasenia u červených odrôd. Počas mimofermentačného obdobia  je možné chladiaci potenciál zariadenia využiť na dochladzovanie skladovaného vína a na klimatizáciu skladových priestorov vodnými konvektormi.

Chladiče oleja

Chladiče olejaChladič oleja je určený na chladenie oleja a chladiacich emulzií pre obrábacie stroje. Chladí pomocou fabrickej studenej vody. Funguje ako prietokový chladič oleja, ktorý reguluje  teplotu oleja na výsupe.Na vstupe vody je namontovaný termostaticky ventil, ktorý púšťa len toľko vody, aby nedošlo k podchladeniu oleja.  Vo vnútri valca výmenníka je vložený samotný výmenník z vlnovcovej nerezovej hadice. Robustný chladič má výhodu, že dokáže  uchladiť  aj olej  silne znečistený mechanickými  časťami  - šponami.

Výrobník ľadovej vody

Špeciálne aplikácie - Výrobnik ľadovej vodyZariadenie je určené na priemyselné chladenie pitnej vody na teplotu blížiacu sa k 0°C. Môže byť prietokové, alebo so zásobníkom ľadovej vody. Sníma a indikuje  výstupnú teplotu ľadovej  vody. Ide o kompresorové chladenie so vzduchom chladeným kondenzátorom. Je vhodné pre mliekárenský priemysel. Nachádza uplatnenie aj v pekárenskom priemysle na prietokové chladenie pitnej vody do cesta.

 

Pre gumárenský priemysel

Gumarensky priemyselZariadenia  na dodávku studenej technologickej vody pre  ponorné chladičky gumených pásov z extrúdera. Studenú vodu dodávajú čerpadlá zo zásobnej zbernej nádrže. Oteplená voda od gumených pásov samospádom steká do zbernej nádrže, do časti teplej vody. Odtiaľ sa voda čerpá do chladiaceho okruhu, aby sa ochladená vrátila do zásobnej nádrže, do časti studenej vody.  Chladenie je zabezpečené buď  fabrickou vodou, alebo kompresorovým chladičom  vody, alebo kombináciou oboch. Teplotu chladiacej vody ukazuje regulátor na riadiacom paneli. Na riadiacom paneli sú zobrazené poruchy i prevádzkové stavy, možnosť ovládania čerpadiel a prístup k nastavovaniu parametrov.