Chladiče kvapalín Pre zdravotníctvo ZSV- vnútorné prostredie

Zdroje studenej vody - vnútorné prostredie

Podrobný popis konkrétneho produktu získate kliknutím na názov produktu v stĺpci TYP

Typ
Chladiaci výkon pri t ok. = 24°C
Prietok chladenej vody (l/min)
7°C/kW
13°C/kW
20°C/kW
J-10 8,8 9,8 11,6 50
J-15 11,6 14,8 16,5 50
J-20 18,2 19,8 21,6 70
J-30 22 27,5 34,2 120
J-40 34,5 38,2 44,5 120
J-50 45,2 49,4 54,1 190
J-60 55 60 67 200

* prietok chladenej vody pri tlaku 2bar